måndag 12 juli 2010

Liberalismens bekymmer 2 - Johan Norbergs reflektioner och mina funderingar

Jag tycker att Johan Norberg är en begåvad debattör och att hans synpunkter är spännande för att de är så tydligt ideologiska. Jag har debatterat tidigare med Johan på Newsmill och han är lite "internetkompis" trots våra meningsskiljaktigheter. På grund av att jag är djupt imponerad av Maria Wetterstrand och sällan finner någon punkt till misstycke gentemot det hon framför, så tyckte jag att debatten mellan Johan och Maria i Almedalen skulle bli ovanligt spännande att följa, vilket den också blev. Jag såg först "halva" live och sen "hela" i repris, så jag har ganska klart för mig vad som framkom.

Debattens tema var ungefär "Hur gröna är liberalerna och hur liberala är de gröna"

Nu har Johan knåpat ner lite funderingar efter debatten, och jag vill gärna kommentera dem.

Moderatorn Sanna Rayman lyckades pressa Johan till en punkt där han inte längre var fullständigt liberal, så jag vill nog börja med det konstaterandet. Det finns gränser för den enskildes frihet, också för Johan.

I Johans egen summering så ansåg han att Miljöpartiet står för en lockande politik för en liberal:

synen på decentralisering, migration, HBT-frågor, och övervakning

Men att han också ansåg att det fanns frågor som stötte bort:

teknikskepsis, globaliseringskritik, livsstilsmoralism

Det man måste förstå att de flesta (alla?) miljöpartister värnar om, så är det att vi för vår egen och våra barn och barnbarns överlevnad måste skapa ett samhälle med en hållbar livsstil. För att skapa denna hållbara livsstil så måste det till politik som redskap för att styra våra val.

Som miljöpartist känner jag mig själv inte ett dugg teknikskeptisk "i allmänhet" men jag kan känna mig mycket teknikskeptisk för vissa specifika tekniker. Däribland kärnkraft. Rätta mig om jag har fel, men vi har FORTFARANDE inte satt ett enda kilo kärnkraftsavfall i något slutförvar, och i det slutförvar vi måste bygga ska hålla åtminstone 100 000 år för att skydda vår arts efterkommande ... (för att sätta detta i ett tidsperspektiv säger denna site från Leidens universitet att det var 35 000 år sedan Homo Sapiens flyttade in i Europa ...)

I min egen "teknikskepticism" anser jag att vi också har skyldighet att skapa produkter som vi vet hur de ska återvinnas när deras tekniska livstid är slut. Jag tycker det är fel att skicka kemiskt avfall att brännas av småbarn på Italiens stränder (som skildras i Gomorra) eller gamla datorer till Nigeria, eller plastflaskor till Indien. Vi kan inte tillåta att plastpåsar förorenar världshaven utan vi måste börja ta rätt på vår egen skit.

Sen finns det givetvis mängder av utmärkta produkter för en modern och hållbar livsstil, som höghastighetståg, elhybridbilar, solpaneler för att ladda datorer mm. Vi ska förstås också lära oss att utnyttja IT bättre för att minska behovet av resande.

Globaliseringskritiken gäller nog främst när vi utnyttjar lågbetald arbetskraft i vissa länder (som jag ser det). Men, som du säkert vet Johan, så skuttar de multinationella företagen från land till land för att nyttja den för tillfället billigaste arbetskraften. Jag läste i tidningen häromdagen att de nu börjar lämna Kina, för att kineserna kräver för höga löner och att Indiska textilarbetare strejkar i protest mot H&Ms låga löner. Det är bra, och det är så det ska vara. Vi måste stödja organisationer som Human Rights watch, Amnesty och Labour watch.

För min egen personliga del har jag börjat spara i Afrikanska fonder, dels för att Afrika utvecklas tre gånger så starkt ekonomiskt som Europa för tillfället, dels för att jag vill att afrikanerna ska få chans att utveckla sitt näringsliv. 

Livsstilsmoralismen finns säkert hos vissa människor i miljöpartiet, liksom i vilket som helst annat parti. Jag anser att direkt miljöskadliga verksamheter givetvis måste förbjudas. När det gäller aktiviteter som har kraftig miljöpåverkan, så tror jag på ekonomiska styrmedel. Att det blir dyrt att syssla med dem. Om folk trots detta betalar för sin miljöpåverkan så låt dem hålla på. Utfasningen av oljeeldningen är ett lyckat exempel på hur man kan fasa ut vissa aktiviteter till förmån för alternativ. 

-'-'-'-'-'-

Johan tycker att ett 5-årigt förbud för externa köpcentra är ett dåligt förslag. Själv tycker jag att det är ett bra förslag, med tanke på vad som nu hänt i flera av våra stadskärnor. Jag såg vad som var på gång när jag besökte några småstäder i USA i början på 2000-talet och jag tycker att det är tragiskt om vi ska få "historic centers" i det som varit våra städers stadskärnor.

I Uppsala där jag bor, tycker jag (och jag är kanske lite ensam i miljöpartiet i detta) att man bör plocka bort p-avgifterna i centrala stan för att stödja handlarna i City. Kanske kan man ha p-snurror? Det är klart att om man kan åka till Gränby, betala inget för parkering och ha tillgång till ungefär samma butiker som i City, så är det lätt hänt att man åker dit? I centrala Uppsala kan parkeringen för två timmar gå lös på 50-spänn.

Externa köpcentra utarmar de gamla städerna på handel och liv, och de tvingar dessutom fram mängder av bilresor. Att under några år begränsa att de blir fler är inte livsstilsmoralism utan miljöpolitik.

Johan skriver i sin krönika att vi inte skulle lita på människors förmåga att frivilligt lösa problem. Faktum är att själva EXISTENSEN av miljöpartiet beror på att vi litar på detta. Sen litar vi på demokrati, som ett sätt att styra samhällsutvecklingen mot ett hållbart samhälle. Och demokrati är den metod som vi i Sverige använder för att styra med (ibland, men så lite som möjligt) förbud, regleringar och skatter.

När jag kommer så här långt undrar jag hur Johan egentligen ser på demokrati? Och om Johan tror att hans ny-liberala Eden skulle klara av en omställning till en hållbart samhälle?

Det som fattades i debatten var nämligen den första delen av ämnet ...

Hur gröna är liberalerna ...

Och mig tycks det som att i Johans tappning är de (tyvärr) betonggrå.

8 kommentarer:

 1. Som miljöpartist känner jag mig själv inte ett dugg teknikskeptisk "i allmänhet" men jag kan känna mig mycket teknikskeptisk för vissa specifika tekniker

  Tack... äntligen en miljöpartist som rent ut säger att han använder dubbel standard när han/hon tittar på saker. För visst är det lustigt att miljöpartister ända upp till Wetterstands nivå är väldigt optimistiska till det som partiprogrammet definerar som rätt och riktigt, men väldigt pessimistiska till annat? Sådant kan också beskrivas med andra, inte fullt så smickrande, ord.

  Rätta mig om jag har fel, men vi har FORTFARANDE inte satt ett enda kilo kärnkraftsavfall i något slutförvar

  Definera "Vi". Tyskland har ett ganska misslyckat förvar som de förmodligen måste riva upp och göra om... men USA har WIPP. Funkar finfint. Och här i Sverige är KBS-3 nu på upploppet inför att skicka in ansökan till granskning och godkännande. Ett par frågor återstår men inget som innebär att hela idén måste kastas och göras om.

  och i det slutförvar vi måste bygga ska hålla åtminstone 100 000 år för att skydda vår arts efterkommande

  Delvis sant...

  100 000 år är ett krav skapat av svenska myndigheter. 100 000 år är den tid det tar för restbränslet att nå samma nivå som den malm som en gång plockades ur marken, vilket är tämligen generöst tilltagna säkerhetmarginaler. Som jämförelse visar forskningen att även om någon råkar borra sig själv rakt ned i slutförvaret efter bara 300 år, och sedan bosätter sig vid borrhålet (ett tämligen extremt fel-fall), så kommer detta inte att medföra att någon av bosättarna får en extra stråldos som överstiger naturlig bakgrundsstrålning.

  Nästa modifikation på denna sanning är att 100 000 år är den gräns som gäller för vårt nuvarande restbränsle, d.v.s. det som bara körts en gång igenom reaktorn och som är onödigt långlivat. Kör detta restbränsle i en generation IV-reaktor istället, och vi får ut 20 gånger mer energi ifrån det, och lagringstiden krymper till ca 500-1000 år. Detta vill dock Miljöpartiet förhindra...

  Slutligen kommer jag tillbaks till frågan vad du menar med "vi"... för det finns ett slutförvar som har körts mycket länge och extremt framgångsrikt: naturens eget. Vid en plats som heter Oklo, i Gabon, Afrika bildades för ca 2 miljarder år sedan unika förhållanden som innebar att naturen körde sina egna lättvattenmodererade reaktorer drivna av "anrikat" (egentligen "ännu ej utarmat") uran. Det avfallet som bildades där, under flera hundra tusen år är samma slags restbränsle vi skapar idag.

  Vi kan idag se vad som hände med detta restbränsle: ingenting alls. Precis som kunde förväntas så låste berget in restbränslet och höll det kvar, eftersom kemin för dessa ämnen är sådatn: de älskar berg, hatar vatten. På 2 000 000 000 år så flyttade sig bränslet ca 3 meter, trots att det utsattss för mycket starka erosionskrafter. 2 000 000 000 år är så länge att de mest långlivade avfallsämnena sedan länge slutat existera på grund av att de sönderfallit ned till sista atom.

  100 000 år är ett ögonblinksperspektiv när vi talar om geologi, kysik och kemi. Det är också därför som människan designades bort från slutförvarslösningen. Vi skall inte sitta barnvakt åt det utan när det har tillslutits, då är vi klara.


  Sedan var det det där med "hållbar utveckling".

  Kort frågesport: "Vad betyder 'hållbar utveckling'?",

  Begreppet fastlogs i FN 1987... och det har nu hittat in i svensk grundlag... Regeringsformen, andra paragrafen:

  Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

  Nu frågar jag dig som använder begreppet så flitigt: vad är definitionen på "hållbar utveckling"?

  SvaraRadera
 2. 1) Vad får dig att anse att ALLA teknologisk landvinningar skulle vara bra? Det är väl självklart att det är åtskilliga uppfinningar av diverse art som vi överger. VARFÖR man överger dem ska bedömas utifrån deras konsekvenser när det gäller miljö, energi och annat. Jag skulle aldrig vilja påstå att jag "av princip" skulle gilla alla uppfinningar som uppfunnits tidigare eller kommer att uppfinnas. Kan du det?

  2a) Du säger, som jag påstår, att VI (aka Sverige) inte har ett enda kilo i slutförvar. Vi ska snart få det hoppas du uppenbarligen.

  2b) Du hoppas uppenbarligen att vi ska kunna lita på dels att inget händer med avfallet geologiskt i det tänkta slutförvaret, (och det får vi verkligen hoppas), men dessutom måste du kunna garantera att inte framtida kulturer skulle få för sig att borra just där vi borrat och på så sätt sprider avfallet i omgivningen. Att kunna våga garantera något för de närmsta 100 000 åren är en hybris av guds nåde (måste väl vara ett bra uttryck i detta sammanhang).

  3) Om hållbar utveckling ...

  Kan du läsa lite här: http://www.lu.se/om-lunds-universitet/policydokument-och-planer/haallbar-utveckling/definition-av-haallbar-utveckling

  Ett sätt att tydliggöra det kan ju vara att utgå från Brundtlandkommissionen: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

  Sluttexten på sidan är: Kates' slutsats är att begreppet ger en bas för en ständig pågående dialog och process för en positiv vision av världens utveckling. Hållbar utveckling är inte ett svar utan en dialog och process som kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring.

  -'-'-'-'-'-'-

  Om jag ska försöka att ge lite exempel på operationella definitioner så är ett mål att få ett samhälle som bemästrar problemen med den globala uppvärmningen

  Vi måste också få en råvarukonsumtion som inte uttömmer möjligheterna för kommande generationer, alltså, vi måste se till att metaller och andra ämnen återvinns effektivt.

  Vi måste få ett samhälle som bevarar artrikedomen och ser till att vi får livskraftiga bestånd av arter som vi utnyttjar.

  Vi måste försöka placera oss lägre ner i näringskedjorna för att alla människor på jorden ska få tillgång till föda med bra näringsinnehåll.

  Det var några exempel.

  SvaraRadera
 3. Vad får dig att anse att ALLA teknologisk landvinningar skulle vara bra?

  Jag sade inte det. Det jag sade var att det var lustigt att just de teknologiska landvinningar som partiprogrammet säger är bra är de som ni är okritiskt optimistiska till, medan de som är polisikt inkorrekta ges Stora Tvivel-behandlingen.

  VARFÖR man överger dem ska bedömas utifrån deras konsekvenser när det gäller miljö, energi och annat.

  Men det är ju det inte ni gör. Som jag sade ovan kommer partiprogrammet i första hand, och de vetenskapliga, sakskälen kommer långt senare, om ens alls. När ni ens rör vid sådana så är det tveklöst sådant som redan stämmer med partipriogrammet, men som i granskning inte håller. Exempel:

  "Även i Tyskland har kopplingen gjorts mellan barnleukemi och kärnkraft. Under 2007 visade man att cancerfrekvensen hos barn som bor nära kärnkraftverk är större än för andra barn."

  Per Bolund, 17 juni.

  Det han refererar till är KiKK studien. Och när man läser den står där i svart på vitt att denna koppling inte är belagd.

  Bolund påstår vidare:

  "Det har även gjorts en mindre studie runt Barsebäck som tyder på att liknande kopplingar finns även här i Sverige."

  Detta är helt fel. En studie gjordes, ja, men någon koppling visades inte. Slutsatsen var istället att allt såg helt normalt ut och alla cancerfall var som man kunde förvänta sig.

  På punkt för punkt syns det direkt att det är frågan om "cherry picking", där ni väljer det som partiprogrammet säger är rätt saker att presentera, oavsett om dessa saker håller i granskningen eller inte. Och något som säger rakt emot partiprogrammmet, det tar ni inte ens i er mun.

  2a) Du säger, som jag påstår, att VI (aka Sverige) inte har ett enda kilo i slutförvar. Vi ska snart få det hoppas du uppenbarligen.

  Helst inte därför att det är en extremt värdefull resurs som vore extremt dumt att stoppa i marken just nu, av skäl som jag nämnde ovan. Vi kan däremot göra det, om vi nu tvinget vill ta ett så bedrövligt dåligt beslut. Men varför skulle vi?

  Du hoppas uppenbarligen att vi ska kunna lita på dels att inget händer med avfallet geologiskt i det tänkta slutförvaret, (och det får vi verkligen hoppas), men dessutom måste du kunna garantera att inte framtida kulturer skulle få för sig att borra just där vi borrat och på så sätt sprider avfallet i omgivningen.

  Samma gäller ju allt farligt avfall vi lämnar efter oss. Och till skillnad från det andra farliga avfallet så har ju det här fördelen att det faktiskt sönderfaller och snabbt minskar i farlighet med tiden.

  Du kan inte betrakta kärnbränslet med detta dassrulleperspektiv och försöka slita det ur sitt sammanhang eller betrakta det som något slags unikt specialfall. Det är faktiskt bara använt kärnbränsle, inte magi eller spöken vi talar om.

  Ett sätt att tydliggöra det kan ju vara att utgå från Brundtlandkommissionen: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

  Tack, det var exakt det jag efterfrågade! Du är den första som jag frågat detta som faktistk svarat! Inte ens Maria Wetterstrand klagarde av detta när jag frågade henne.

  För här är det roliga: när man ser till Bruntlandkommissionens definition... då är det kärnkraften som bäst klarar av den.

  Trodde du att förnybart är hållbart? Tänk efter igen....

  Hållbar utveckling är inte ett svar utan en dialog och process som kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring.

  Exakt!!

  Så när kommer vi att få se Miljöpartiet kompriomissa om sin kärnkraftsfientliga inställning?

  SvaraRadera
 4. 1) Jag sitter inte och läser partiprogrammet och skriver texter utifrån dessa. Jag skriver utifrån mina egna åsikter som enskild miljöpartist.

  2) Om du vill debattera med Bolund så varsågod. När du debatterar med mig får du hålla dig till vad jag skriver. Det du nu gör är "straw-man" argument. Du attackerar något som jag inte skrivit.

  3) Varför vi skulle stoppa kärnavfall i marken, tja, du kan ju titta på TV-programmen om inverkan på växt och djurliv av utspritt högaktiva ämnen så tycker jag nog att det säger sig själv varför.

  4) Nej, det sönderfaller inte snabbt eftersom det är en gröt av olika isotoper. Jag vet precis vad det är fråga om.

  5) I motsats till dig har jag tydliga minnen av både effekterna av Harrisburg och av Tjernobyl och jag känner fullt ut till effekterna av uranbrytning. Jag tycker nog att du gör en underlig läsning av Brundtlandkommissionens definition om du tror att kärnkraft är någon lösning. Det behövs ju bara ytterligare lite oavsiktilg spridning av avfall eller ännu mer uranbrytning för att vi ska förstöra miljön i stora områden, i vissa fall över lång lång tid. (för kommande generationer).

  Förnybart, av typen sol, vind, våg och vattenkraft är hållbart.

  Den dag miljöpartiet kompromissar om kärnkraften är det jag som lämnar miljöpartiet.

  SvaraRadera
 5. Jag tycker nog att du gör en underlig läsning av Brundtlandkommissionens definition om du tror att kärnkraft är någon lösning.

  Varför då? Kärnkraft uppfyller ett stort och viktigt behov det väldigt bra. Och den hindrar inte - på något sätt alls - framtida generationer från att få sina behov uppfyllda. Det sistnämnda är inte ens mitt påstående utan det är vad kärnrkaftshatarna säger: att vi inte behöver kärnkraften i framtiden, d.v.s. att framtidens generationer inte kommer att vara beroende av dem. Det är Brundtlandskommissionens definition i ett nötskal.

  Det behövs ju bara ytterligare lite oavsiktilg spridning av avfall eller ännu mer uranbrytning för att vi ska förstöra miljön i stora områden, i vissa fall över lång lång tid. (för kommande generationer).

  Jämfört med vad fossila bränslen ställer till med, samt brytning och raffinerng av de resurser som du behöver för alla andra kraftformer, så står sig kärnkraften väldigt bra i en jämförelse.

  Förnybart, av typen sol, vind, våg och vattenkraft är hållbart.

  Vattenkraft: ja. Och jag gillar vattenkraft mycket skarpt. Det är klart billigast, i särklass renast, förnybart, tillförlitligt och tillgängligt i stor mängd.


  Sol, vind och vågor däremot: nej... de är inte hållbara enligt Brundtlandkomissionens definition... inte med dagens teknik och inte på egen hand eftersom de inte uppfyller vårt behov av tillförlitlig elkraft samt att de finns i väldigt liten mängd.

  Den dag miljöpartiet kompromissar om kärnkraften är det jag som lämnar miljöpartiet.

  Lämna redan nu då... Miljöpartiet säger att de skall ta bort kärnkraften men de velar och säger "Inte just nu", och de sätter inte ens ett slutdatum. De kohandlar med (s) och säger "Vi behovsprövar var 4:e år".

  De sade själv att Hållbar Utvecklig handlar om " dialog och process som kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring". Samtidigt har du nu och för all framtid - enligt tonen du sätter - beslutat dig för att kärnkraft är fel. Jag avslutar detta med det jag inledde med: det handlar om en dubbel standard: det som passar åsikten gullar och vänslas med... det som inte passar åsikten ges kalla handen.

  Det handlar inte om sakskälen, utan om åsikten.

  SvaraRadera
 6. 1) Med en utbyggnad av alternativa energikällor och med förbättrad energisnål teknik kommer vi inte att behöva kärnkraft (förutom att den är miljöfarlig på oerhört lång sikt)

  2) Notera, jag är av den åsikten att vi snarast ska avveckla vårt beroende av fossila bränslen också.

  3) Sol vind och vågor finns inte i väldigt liten mängd. Vi har, trots det massiva startmotståndet i Sverige kommit väldigt långt med dessa alternativ redan. I mer sydliga regioner kommer framförallt solkraft att bli en enormt viktig energikälla för framtiden.

  Att bygga om bostadsbeståndet i miljonprogrammet är ett sätt att ganska drastiskt minska energikonsumtionen bland hushållen och bostäderna drar mycket el.

  4) Jag vet hur miljöpartiet resonerar och inte ens jag tycker vi ska stänga kärnkraftverken direkt. Däremot bör samtliga kunna vara stängda inom en 10-års period.

  5) Ja kärnkraft är fel, därför att det finns inbyggda problem med kärnkraften som inte går att lösa. Hindenburg var också fel, och det finns en orsak till att vi inte flyger med luftskepp numera.

  6) Från min horisont tycks det mig snarare att det är DU som snöat in på en viss teknisk lösning.

  SvaraRadera
 7. Eva... förlt mig om jag inte chansar, men att du säger "Vi borde kunna, om 10 år"... det är inte gott nog för mig. Optimist? Javisst! Men också realist.

  På 30 år - sedan 1980 - hände inte tillräckligt. Vi har fortfarande en tillförsel på 200 TWh/år av fossil energi (att jämföra med kärnkraftens 65 TWh). Och som energibristen i vintras visade så redan när vi saknade 40% av kärnkraftens kapacitet så var det kris.

  Att du då säger att vi på 10 år "bör" vi kunna ta bort ta bort 265 TWh av Sveriges energitillförsel och ersätta med annat... förlåt om jag tvivlar, men tycker du detta är något som jag skall förlita mig på och i blind tro säga "Ok då... vi chansar och tar bort kärnkraften"? Rekommenderar du mig detta? På vilka grunder då?

  Och framför allt: vad händer om/när du har fel?

  Vi har, trots det massiva startmotståndet i Sverige kommit väldigt långt med dessa alternativ redan

  3 TWh per år... det är så långt vi har kommit. 262 TWh per år kvar att ersätta.

  det finns inbyggda problem med kärnkraften som inte går att lösa

  Gör det?! Ok, nu är jag nyfiken: vilka är dessa?

  /Micke

  SvaraRadera
 8. 1) Ja, jag tror 10 år är möjligt och rimligt.

  2) Låt oss räkna med marknadskrafterna. Om elen blir dyrare kommer fler människor att investera i alternativ helt privat. Energieffektivisering, isolering, privata kraftverk av typ vind, sol, vattenkraftverk. Om man kan sälja el när man producerar för mycket och köpa när man behöver, så blir detta mycket vettigt. Ytterligare en intressant aspekt är att eldrivna eller elhybridbilar kan utnyttjas som el-reservoirer när de inte används.

  Förenkla möjligheterna att sälja el utan en massa krångel och höj priset, så händer det grejer.

  3) 1980 fanns mig veterligen inte ett enda vindkraftverk i Sverige. Jag var och tittade på nordens första vindkraftverk Tvind i Danmark på 70-talet och det var mycket märkvärdigt. Med tanke på att det inte funnits någon konkurrenssituation utan den dyra kärnkraften subventionerats med billig vattenkraft, så är dagens situation den man kunde vänta sig.

  4) a) uranbrytning. Uranbrytning innebär enorma ingrepp i naturen eftersom uran förekommer i så låg koncentration även där det är "god" förekomst. Lakningsförfarandena innebär stora risker för förorening av grundvatten över långa tider. Restprodukterna efter lakningen utsätts för vittring (på grund av de syror som används för att lösa ut uranet) och detta innebär att ytterligare tungmetaller sprids i grundvattnet.

  b) anrikning - som vi inte kan göra i Sverige, och som därför medför att uran skeppas hit och dit med risk för spridning av uranråvara till oönskade makter.

  c) kärnkraftdrift - med åldrande reaktorer och många reaktorer så ökar risken att det skulle ske haverier (tänk på hur mycket Ringhals har varit avstängt). Det finns också risker med ett "förslappat" säkerhetstänkande som i Forsmark. Vi kommer aldrig ifrån den "mänskliga faktorn" som kan klanta till det. Ett stort utsläpp som efter en brand (som i Tjernobyl) innebär omedelbar död av stålning för ett stort antal växter och djur, ökad risk för cancer, ökad risk för missbildningar, stora områden förorenade för oöverskådlig tid där radioaktiva ämnen samlas punktvis (ex. vattenpölar och lövhögar) och anrikas i näringskedjorna.

  5) förvar av olika längd, där exempelvis mellanlagringen är ett möjligt och mycket obehagligt tänkbart mål för terrorister som vill slå ut stora delar av landet för oöverskådlig tid, och slutförvaret som ska garantera att ingen kommer åt kärnkraftresterna under de närmsta 100 000 åren. (Plutoniumisotoper med halveringstid 24 000 år).

  Några förenklade skäl.

  /Eva

  SvaraRadera