lördag 24 juli 2010

Giftmängden i Fallujah efter kriget är värre än i Hiroshima

Frekvensen av spädbarnsdöd och cancer överstiger nivåerna efter Hiroshima bomben enligt en ny studie. Läs i "The Independent" om denna pågående tragedi i Irak.

Bombandet av Fallujah skedde i April 2004 efter att 4 Blackwatermän dödades och deras kroppar brändes.

USA har erkänt att de använt vit fosfor men man misstänker att det också fanns uran i den ammunition som användes, detta eftersom uran är tungt och därför gör det möjligt att skjuta genom väggar och döda folk innanför dem.

Barnadödligheten i Fallujah befanns vara 4 gånger så hög som i Egypten och 8 gånger så hög som i Kuwait.

Bröstcancerfrekvensen var 10-dubblad och frekvensen leukemi hade ökat 38 gånger.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar