tisdag 22 juni 2010

Utmärkt om högskolan kvaliteten och Tobias Krantz

Skrivs i denna artikel i Expressen.

Jag börjar undra vad Tobias Krantz har för erfarenheter av "självständigt arbete" när han tror att detta arbete duger att utvärdera hela utbildningar?

För att få veta något, kollade jag wikipedia och denna person är doktor i Statskunskap när han var 31 år. Han har inte fortsatt med någon akademisk karriär så jag förmodar att hans erfarenheter av undervisning och handledning är något begränsade.

"Statsvetenskap" är inte heller något ämne som vad jag vet ingår i någon yrkesexamen.

Följaktligen kan man förstå att Krantz inte har någon realistisk uppfattning vare sig om vad "självständigt arbete" på exempelvis yrkesutbildningar innebär, och inte heller vad detta "självständiga arbete" har för relation till HELA utbildningen, som exempelvis för lärare handlar om sådär 4 års utbildning.

Uppenbarligen har högskole och forskningsministern trots denna sin egen begränsade erfarenhet kört över Högskoleverket och dess avhoppade chef Anders Flodström.

Alliansen menar att detta är en frihets reform ... frihet genom tvång från regeringen?

... alliansens högskolepolitiker pekar med hela handen in i den fria akademien, även om besluten för all del legitimeras med frihetlig retorik: Att utvärdera högre utbildning genom att granska examensarbeten (som regeringen beslutat) men inte själva utbildningen (vilket Flodström och rätt många i högskolevärlden anser nödvändigt) är, enligt ministern, ett sätt att ge universitet och högskolor friare tyglar gällande utformning av utbildningarna.
Krantz säger att han har stöd ”i sektorn” för detta, men det må sägas vara enstaka applåder. Rektorer, lärare och studenter är, likt Flodström, bekymrade. Man befarar rättsosäkerhet, svårigheter att jämföra utbildningar vid olika högskolor samt att ingen ska vilja ta sig an studenter som inte förväntas prestera för lärosätet lönsamma resultat
En annan som skrivit om detta ... eller bristen på skriver om detta är Stardust blogg.

Uppsala universitets studentkår uttalar sitt stöd för Flodström.

Utredarna kommenterar här

... och skriver en byråkrathaiku

På försommaren
En myndighetschef avgår
Regeringen ler
eller rabiatfeminismbloggen ...

eller Lena Sommestad i Sydsvenskan ...

eller Jan-Olof Johansson ...


Här är i alla fall en moderat som stöder Krantz ...


Anders Flodström kritiserar här Sigbrit Franke som stödjer regeringen och förklarar också i förbifarten vad konflikten handlar om ...

Här är en länk till en PDF som förklarar vad skillnaderna i utvärderingsförslag handlar om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar