onsdag 7 april 2010

Nu vill riskkapitalisterna investera i Svenska skolan ...

... och Jan Björklund har inga kommentarer (se pappersupplagan av dagens DN).

Det retar mig något ohyggligt när vår "skolpeng" används till VINSTER för riskkapitalister!

När de kommunala skolorna utarmas på elever genom "fritt skolval" så står de där med dyra lokaler som är för stora och elever som kostar extra mycket pengar eftersom de behöver extra stöd (ex genom hemspråk, kuratorer, eller specialundervisning), och som dessutom har familjer som INTE har det sociala kapital som krävs för att söka sig till "extra" bra skolor.

Det ÖVERJÄVLIGA är DESSUTOM att resultaten sjunker i svenska skolan just på grund av denna segregering och att särlösningar blivit vanliga för elever i behov av stöd! (Se skolverkets utvärdering).

Så nu har vi en dyr kommunal skola som inte kan ge de barn som behöver stöd detta stöd.

Några dagsaktuella rapporter från skolverket ...

Storleken på barngrupperna på fritidshemmen fortsätter öka. De är nu i genomsnitt 36,7 barn per avdelning jämfört med i genomsnitt 29 barn i slutet på 1990-talet ...


Lärartätheten i alla skolformer har sjunkit OCH DEN ÄR LÄGRE I FRISTÅENDE SKOLOR ... 


Andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolan är den lägsta sen 2004 (s. 20)

Bland elever med utländsk bakgrund (s. 20)  är 24,5% av eleverna inte behöriga till gymnasiet, och bland elever invandrade efter år 2000 är 47% INTE BEHÖRIGA TILL GYMNASIET!!!

Bland elever vars föräldrar (s. 20) inte avslutat gymnasiet är 36% INTE BEHÖRIGA TILL GYMNASIET!!!

När det gäller alla siffror om hur vissa grupper av barn missgynnas eller presterar dåligt, tänk då ... RISKKAPITALISTERNA TJÄNAR PENGAR istället för att dessa barn får det stöd de borde ha.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar