måndag 19 april 2010

Kjöllrande och tidens ände


Badlands hyena har en liten krönika som på ett illustrativt vis förtydligar hur man kan känna sig för Hanne Kjöllers inlägg i DN på senaste tiden.

Som att hon kritiserar utförsäkrade för att de bildar nätverk, och att hon tycker att varm dryck är bra mot sjukskrivningar.

Kjöllrande --- ett nytt kreativt ord i det svenska ordförrådet betecknande hur man från 3:e statsmakten klankar på de svagaste.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar