fredag 30 april 2010

Bo Malmberg om friskolornas effekter


Har just upptäckt en ny intressant forskarlänk och denna gång till Bo Malmberg, kulturgeograf på Stockholms Universitet.

Bo Malmberg som är professor i kulturgeografi har gjort analyser av effekten av andelen friskolor i kommuner och elevernas betyg

Det visar sig att om man "rått" korrelerar detta så ser det ut som att med ökande andel friskolor i en kommun ökar betygen ... MEN då har man inte tagit hänsyn till effekten av föräldrarnas utbildningsnivå.

Om man lägger in även denna faktor är det istället så att med ökande andel friskolor MINSKAR betygspoängen i en kommun.

Detta överensstämmer med skolverkets analys om att en orsak till svenska elevers sjunkande prestationer är SEGREGATIONEN som exempelvis friskolorna bidragit till.

(Jag gillar Bo Malmbergs analyser, men hans blogg är lite svår att navigera på, vilket beror på att han inte använder kategorier så flitigt)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar