tisdag 16 mars 2010

Varför sjukskrivningsdagarna blev fler under 90-talet


På Newsmill finns en ovanligt intressant och intelligent artikel just nu:

Björn Johnson skriver om sjukskrivningstalen och hur och varför de utvecklats som de gjort. Jag ska försöka sammanfatta huvudpunkterna här.

1) Om man har hög sysselsättning i högre åldrar, så har man obevekligen högre sjuktal, eftersom äldre personer är mer sjukfrånvarande än yngre personer. I Sverige har vi en sysselsättningsgrad i åldersgruppen 55-64 år som är kring 70 % att jämföras med exempelvis Frankrike, 40%.

2) Sjukfrånvaron varierar med konjunkturerna. Sjukfrånvaron tenderar att öka vid högkonjunktur och minska vid lågkonjunktur. Detta beror till en viss del på att vid en högkonjunktur får även personer med krämpor och hälsoproblem jobb, och det är dessa som alltså lättare blir sjuka. Lågkonjunkturer kan förstås också medföra att folk inte VÅGAR vara hemma för att de känner att det finns en risk att de förlorar jobbet.

3) Sjukförsäkringen samspelar också med andra socialförsäkringar. Exempelvis kan sjukfrånvaron minskas om många personer förtidspensioneras. Det skedde exempelvis på att försäkringskassan förtidspensionerade 10 000 personer som tidigare gått långtidssjukskrivna.

4) Sverige har inte haft någon sjukskrivningsexplosion. Då sjukskrivningsdagarna fördubblades mellan 1996 och 2002 berodde detta på LÄNGRE sjukskrivningsperioder till 80-85%. Människor hade det svårare att ta sig tillbaka till arbete efter sina sjukskrivningar. Anledningen var att systemet för arbetsanpassning hade havererat (detta har Tor Larsson f.ö. en god granne) visat. Kommuner och företag hade sämre anpassnings och rehabiliteringsåtgärder, drog in stöd till företagshälsovård, och samtidigt genomförde arbetsgivarna stora nedskärningar och slimmade sina orgainisationer. Detta gjorde det svårt för människor med krämpor att gå tillbaka till jobb.

5) Att sjuktalen minskar nu beror på en restriktiv praxis från försäkringskassorna. Eventuellt fungerar rehabiliteringssystemen bättre, kanske har väntetiderna i sjukvården minskat, men människor har förmodligen också utförsäkrats, blivit av med sina anställningar och övergått i arbetslöshet.

Björn Johnsson avslutar med att säga att han är övertygad om att det finns en dold sjukfrånvaro, därför att problemen i systemet inte lösts.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar