torsdag 11 mars 2010

Prestationsprinsessor och Glidarkillar - Ett feministiskt dilemma


Som feminist tycker jag givetvis att det är roligt att kvinnor lyckas väl i skolan och tar en allt större andel av platserna på högskolan. Men ... myntet har mer än en baksida.

En baksida är att KILLARNA nu inte ryms i lika stor utsträckning som tjejerna på högskolan.

En annan baksida är att TJEJERNA mår sämre.

I dagens DN rapporteras om unga kvinnors och mäns psykiska välbefinnande i åldrarna 16-24 år.

  • 24% av tjejerna är ganska eller mycket stressade (10% bland killarna)
  • 46% av tjejerna har ängslan, oro och ångest (25% bland killarna)
  • 58% av tjejerna lider av trötthet (42% bland killarna)
  • 27% av tjejerna har sömnbesvär (19% bland killarna)
  • 41% av tjejerna har huvudvärk (18% bland killarna).
En annan fråga som kommer att följa, nu när så många kvinnor skaffar sig högre utbildning och kämpar på med karriärerna är vilka som ska ta över den offentliga sektorn och omvårdnadsjobben?

Ja, det kanske är en konstig fråga att ställa, men nog så relevant om inte kvinnor nöjer sig med offentliga låglönejobb längre.

Jag känner att jag inte har några vettiga svar på någonting av hur detta ska lösas och hanteras, men jag tror att feminismen är redo för en fjärde våg, som innebär att fundera över hur vi ska försöka få ett samhälle där kvinnor och män delar lika på de yrken som finns. Ett samhälle där vi också utformar skolundervisningen så att killarna tar för sig och gör sig själva rättvisa. Kanske ett samhälle där jämlikhetsanden råder?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar