tisdag 2 mars 2010

Jesus och Jesus och Alliansen och Helle Klein

Jesus sa både det ena och det andra om det där med egendom ex:

I Lukas 18:24-25 (1917 års bibel - den är lite mer blodfull :-)) Samma tema återkommer i Markus och Matteus och verkar närmast vara avskrifter av varandra.

24. Då nu Jesus såg huru det var med honom, sade han: »Huru svårt är det icke för dem som hava penningar att komma in i Guds rike!  
25. Ja, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.»
Samma Jesus sa följande:

Följande vers finns i Matt 13:12

12. Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.
Här talar Jesus om att somliga får veta himmelrikets hemligheter och somliga får inte det.

Sen återanvänder Jesus (eller möjligen Matteus 25:29-30) mer eller mindre samma ord:

29. Ty var och en som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.
30. Och kasten den oduglige tjänaren ut i mörkret härutanför.' Där skall vara gråt och tandagnisslan.
Dessa verser får mig osökt att tänka på Alliansen.

Men precis där slutar Alliansens bibelläsning för några verser ner står följande:

37. Då skola de rättfärdiga svara honom och säga: 'Herre, när sågo vi dig hungrig och gåvo dig mat, eller törstig och gåvo dig att dricka?
38. Och när sågo vi dig husvill och gåvo dig härbärge, eller naken och klädde dig?  
39. Och när sågo vi dig sjuk eller i fängelse och kommo till dig?'  
40. Då skall Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.' 

Vilket ju ger en lite mer sympatisk bild av Jesus än det tidigare.

Helle Klein skrev lite intressant i Aftonbladet om att valet kanske inte bara handlar om egoism och den egna nyttan, utan borde handla om det gammeldags lätt bibliska ordet rättfärdighet snarare än rättvisa.

Kan man då hitta några bibliska verser om rättfärdighet?

Ex:

Ordspråksboken 21
 Att öva rättfärdighet och rätt, det är mer värt för HERREN än offer.    
>1 Sam. 15,22. Jes. 1,11 f. Hos. 6,6.
Matteus 5
 6. Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.
Johannes första brev andra kapitlet
29. Om I veten att han är rättfärdig, så kunnen I förstå att också var och en som gör vad rättfärdigt är, han är född av honom.
Ordspråksboken 16
8.  Bättre är något litet med rättfärdighet än stor vinning med orätt.    
>Ps. 37,16. Ords. 15,16 f. 17,1. Tob. 12,8.
Nu när jag ägnar mig åt att studera våra kristna urtexter så passar jag på att kika i Birgittas uppenbareler (projekt Runeberg det med) för att se om det finns någon liten vägledning för hur vi ska komma till rätta med Alliansen och deras trist avgränsade Bibeltrohet.

Klippet är från Birgittas uppenbarelser, andra bandet 13. Jag försöker mig på en ungefärlig översättning från ordet "Swa":Så älskar du rättvisa att man ej ska få himmelriket utan ska vara med oss i helvetet du och domare som dömer efter dessa själar att vi ska pina honom efter hans gärningar.

Och det är ju tänkvärt för de gudsbegivna i Alliansen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar