torsdag 25 mars 2010

Hur går ekonomin? Höger och vänster-resultat ...


Hittade ovanstående diagram på bloggen Ekonomikommentarer ...

Under "vänsterregeringar" (röda streck är genomsnitt) har ekonomin gått bättre än under "högerregeringar" (blåa streck) ...

Så mycket för ekonomin som argument ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar