söndag 14 mars 2010

Högskoleproposition och universitetspolitik à la Alliansen

Anders Flodström som är chef för Högskoleverket kritiserar regeringens proposition om hur kvaliteten ska mätas vid grundutbildningarna vid universitet och högskolor. Regeringen har kläckt att "studenternas resultat" ska ligga till huvudsaklig grund för bedömningen av högskolornas kvalitet. Hur lärosätena gör för att nå resultaten ska ha mindre betydelse. (Ovanstående klippt från Alliansfritt Sverige som citerar SvD)

Även universitetslärarförbundets ordförande Anna Götlind avfärdar förslaget med orden:

"olämpligt, olyckligt, otydligt och delvis obegripligt".

Regeringen informerade företrädare för universitet och högskolor 3 mars 3 veckor innan förslaget är tänkt att lämnas till riksdagen.

Det verkar nu som att det är studenternas prestationer i "självständigt arbete" (aka. examensuppsats) som ska värderas, så går det förstås att göra på ett bra sätt, även om detta givetvis, som Flodström påpekar, endast utgör ungefär en mindre del.

Det är lätt att räkna ut att det självständiga arbetet utgör 1/18-del av utbildningen om den är 4 1/2 år, och också en del som på intet vis avspeglar kunskaper kring barn och skola (AUO), undervisningsämnen, eller förmåga att undervisa (som ju visar sig på praktiken)

När det gäller lärarutbildningarna har jag insyn i just hur "självständigt arbete" fungerar. De studenter vi undervisar har tyvärr enligt min mening alltför lite utbildning i forskningsmetodik. Det vore dessutom lämpligt att de fick kunskaper i forskningsmetodik från vitt skilda discipliner som dels kan röra deras undervisningsämne (ex. idrott, språk, historia eller fysik) och dels bör forskningsmetodiken för samtliga lärarstudenter röra samhällsvetenskaplig forskningsmetod (att tillämpa och analysera intervjuer, observationer och enkäter främst). I dagsläget har studenterna enligt min mening alltför lite av alla typer av forskningsmetodik. 

Det anländer alltså studenter med svaga kunskaper i forskningsmetodik, som under en intensiv period under en halv termin förväntas skriva självständiga arbeten på hög nivå. I praktiken betyder detta att kanske 1 vecka kan ägnas åt litteratursökning, 2 veckor åt datainsamling 2 veckor åt dataanalys och 3 veckor åt skrivande. De sista två veckorna kommer att handla om tid för examination. Det syns på förutsättningarna att det knappast är möjligt att uppnå så högtstående arbeten med denna tidsplan givet bristen på förkunskaper. 

En annan usel reform är att man ska börja ta betalt av utländska studenter. Dessa utländska gäststudenter är DELS en garant för att högpresterande utländska ungdomar söker sig till Sverige och ger oss topforskare mm, DELS en utmärkt form av "soft-power" när de ger sig av till andra länder och har svenska kontakter och språkkunskaper i Svenska.

Läs gärna Flodströms eget yttrande där han talar om internationell ackreditering, vilket man måste beakta, och som man inte gjort.

Men, i god ordning för Alliansen så slänger man fram ogenomtänkta reformer. Nu har man lyckats att få universitetsfolket emot sig, och inte bara pensionärer, sjuka, och arbetslösa.

Bra jobbat Alliansen!  (inte)

1 kommentar:

  1. Utmärkt om forskningsmetodik. Det är nyckeln till att kunna ta till sig forskningsresultat. Forskningsmetodik (och vetenskapsteori) är en förutsättning för att folk i framtiden ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap. Det är det som universiteten ska syssla med, att skola studenterna i ett vetenskapligt kritiskt tänkande och ge dem verktygen att ta till sig (hitta, förstå och analysera) ny kunskap. Att man ska kunna utvärdera det genom att läsa examensarbeten, det är ju fullständigt löjligt. Och dessutom, vad stoppar universiteten från att rikta utbildningen mot de "självständiga" arbetena på ett osunt sätt? De kan ju raffineras utan att de bakomliggande kunskaperna förbättras.

    SvaraRadera