tisdag 2 mars 2010

Hearing med Phil Jones hos Brittiska parlamentet - intressant

Här är en hearing med Phil Jones, centrum i "Climategate" affären. Här får han en chans att förklara en hel del av vad som varit på tapeten.

Tuff kommitté men allt är ungefär som jag trodde. Dvs en massa anklagelser och det främsta är om han gjort data och datakoder tillgängliga för andra. Och han tillfrågas om det var standardproceduren?

När det gäller mitt eget fält är det definitivt INTE standardproceduren, däremot förväntas man spara rådata 10 år om någon skulle få lust att kolla dem.

Chefen för universitetet hade utsett en utredare som han rekommenderats av andra och som han inte kände och som var känd för sin integritet. Han avvisade också alla försök att säga att Jones gjort något olagligt eller felaktigt, eftersom det inte är utrett ännu.

Kul Kul. Tuff utfrågning.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar