torsdag 25 mars 2010

De arbetslösa har avsevärt mer fritid än de som är sysselsatta


Verkligheten överträffar dikten i många avseenden.


Den fjärdedel svenskar med högst inkomster arbetar 64% fler timmar än den fjärdedel med lägst inkomster

Det skulle ju möjligen kunna bero på att de med lägst inkomster kanske är arbetslösa eller arbetar deltid ... Vilket antyds av nästa punkt ... 

Om gruppen med lägst inkomster skulle arbeta lika mycket som höginkomsttagare skulle mellan 20-25% av klyftan mellan låg och höginkomsttagare samt 70% av skillnaderna mellan låg och medelinkomsttagare försvinna

Jo, så sant som det var sagt ...

Sen visar det sig att högutbildade arbetar mer än lågutbildade ...

Det finns generellt ett starkt positivt samband mellan utbildningsnivå och antal arbetade timmar, vilket framförallt beror på större arbetsmarknadsdeltagande bland högutbildade.  


En möjlig orsak till detta skulle ju kunna vara att lågutbildade ofta har arbetat i mer slitsamma yrken och därför är sjukskrivna och förtidspensionerade mer ...

Genierna på Svenskt Näringsliv upptäcker också att kvinnor yrkesarbetar färre timmar än män. Att detta eventuellt skulle kunna bero på att de tar större ansvar för barnen diskuteras inte.

Sen kommer den absolut genialaste slutsatsen ...

De arbetslösa har avsevärt mer fritid än de som är sysselsatta

Jeez ... (och de sover dessutom längre än de som jobbar ...)

Jag konstaterar att Svenskt Näringsliv i likhet med Timbro gör stora insatser för att sysselsätta den svenska begåvningsreserven. Och det kanske vi ska vara tacksamma för, de är en källa till glädje om inte annat!

(Tack till Badlands Hyena som gav länken)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar