torsdag 18 mars 2010

Arbetslös och utbildning? Betala själv enligt DN !


I Dagens Industri rapporterar man att "Allt färre arbetslösa får utbildning"

Det är 458 000 arbetslösa i Sverige men bara 5895 personer deltar i en kvalificerad arbetsmarknadsutbildning. 1992 fanns 100 000 personer i sådana utbildningar och i början på 2000-talet 10-20 000.

Intressant nog säger regeringens egen expert på yrkesutbildningsfrågor till Dagens Industri:

"Det är väldigt allvarligt. Med en så hög arbetslöshet som har i dag borde utbildningsinsatserna öka, annars blir effekten att de arbetslösa får svårare att komma tillbaka i arbete", säger Jonas Olofsson

Malin Siwe skriver i en ledare i dagens DN att hon inte anser att det är meningsfullt att utbilda arbetslösa. Hon säger att dessa utbildningar är ineffektiva. Enligt Siwe så fylls inte ens dagens platser eftersom arbetslösa har för dåliga förkunskaper.

(Vid den här punkten så undrar undertecknad om det kanske är så att man borde skapa utbildningar som är anpassade till de arbetslösas förutsättningar snarare än utbildningar som kräver bestämda förkunskaper som de inte har och sedan säga att de är meningslösa?)

Malin Siwe tror att de kvalificerade yrkesutbildningar som regeringen har skapat är bättre. En skillnad på dessa och på AMU utbildningar är att på yrkeshögskolorna får studenterna betala själva genom att de lever på studielån.

Ja, så ska arbetslösheten botas, låt de arbetslösa ta studielån och bekosta sina egna utbildningar, så avförs de ur rullorna och arbetslösheten sjunker. Och Malin Siwe är hoppfull. Hon tror att det ska löna sig för de allra flesta (men mest för regeringen, mitt tillägg).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar