måndag 1 mars 2010

Arbetsförmedlare och Försäkringskasseanställda ryter till

I dagens DN på debattsidan presenteras en enkät bland arbetsförmedlare och försäkringskasseanställda angående profilerna och behoven bland de deltidssjukskrivna som förts över från försäkringskassan till arbetsförmedlingarna.

Dessa personer har vanligen fått lägre ersättning. Och, dessa personer bedöms som att de mer behöver vård och rehabilitering snarare än ett jobb. 

Ett exempel:

Jag talade för några dagar sedan med en kvinna som just hörde till denna grupp. Hon arbetar som lärare och är 64 år. Hon har arbetat 75% och varit deltidssjukskriven 25% eftersom hon lider av reumatism och därför inte orkar med längre arbetstid på dagarna.

Hon hänvisades alltså vid årsskiftet till arbetsförmedlingen för att söka nytt jobb 8 månader innan hon ska gå i pension!

Följden för hennes del blev att hon inte alls vände sig till arbetsförmedlingen eftersom hon kände att kontakter med dem på 25% skulle försämra hennes hälsa. Just nu är hon därför utan ersättning på 25% i tre månader, men i april kommer hon att få rätt att bli deltidssjukskriven igen så länge hon behöver innan hon har rätt till pension till hösten.

Detta är alltså inget unikt exempel på hur enskilda ärenden tvingas att handläggas på grund av den ogenomtänkta politiken från Alliansregeringen.

(Tilläggas bör att handläggare både från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen insåg den vansinniga behandlingen av denna kvinna och beklagade att de var tvungna till det förfarande regeringen hittat på.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar