måndag 8 mars 2010

Annika Dahlqvist ryter till och presentation av frk Tanja Bergqvist, anti-feminist


Annika Dahlqvist, Heder åt denna kvinna!


Det finns också vissa Voffar som är så hederliga att de går med på att hon fått förvillarpris för saker som hon tagit tillbaka. Kudos Calle (exempelvis) !

Jag är glad att hon kämpar på just precis idag, kvinnodagen!

(Noterar hur begeistrad exempelvis Ferneus är av den Heimdal belönade anti-feministen Tanja Bergqvist, på samma forum ...)*

*Heimdal är som alla uppsaliensare vet en reaktionär studentförening, och att de givit pris till Tanja Bergkvist för hennes anti-feministiska verksamhet är just därför inget att förvåna sig över.

Frk Tanja ägnar sig också åt att försöka flörta in sig med matteprofessorn Olle H (på sin blogg).

Ska bli intressant att följa Frk Anti-feministen Tanjas framtida öden och äventyr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar