torsdag 25 februari 2010

Varför järnvägarna inte plogas i avregleringens tidevarv

Mycket intressant bloggpost om det kaos som råder.

Ett citat. Det finns järnvägshallar där vagnar i princip kan stå och droppa av sig is men ...

Här måste jag kanske ge lite bakgrund. När SJ splittrades upp 1988 skapades ett särskilt bolag, Jernhusen, som fick alla stationsbyggnader och andra byggnader som hörde till järnvägen. Det dagliga underhållet av tågen, städning m.m., privatiserades, d.v.s. upphandlades från olika bolag. Jernhusen skulle gå med vinst och satte rejäla ”marknadshyror” för dem som ville använda byggnaderna. Städ- och underhållsbolagen ville också gå med vinst och föredrog att ställa upp tågen utomhus. Slutresultatet har blivit att uppställningshallarna står tomma och att tågen inte blir avisade varje vecka, vilket Yngström rekommenderar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar