söndag 28 februari 2010

Vad vi vet om den globala uppvärmningen - och varför

En informativ och kort film 10 min
29 kommentarer:

 1. Hej Eva!

  Institute of Physics har riktad svidande kritik på temat "Climategate". Gissar att du instämer?

  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/memo/climatedata/uc3902.htm

  SvaraRadera
 2. Tack för kommentaren. Vad säger då institutet (jag följer deras punkter):

  1) allmän synpunkt, kommentarerna nedan är svar:

  2) att de inte svarat snabbt nog på alla FOIA requests. (freedom of information act) --- med tanke på att det spammats requests så avslöjar förfarandet snarare problem med FOIA. McIntyre är inte ens forskare som jag förstått det. Varför "vem-som-helst" ska ha rätt att begära ut vilka data som helst leder till absurda konsekvenser.

  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/02/mcintyres-organiserade-foia-spammande.html

  3) är ett konstaterande och självklart för vem som helst som följt debatten lite

  4) det är klart att ett urval hur som helst kan leda till andra slutsatser för en viss mätserie. Eftersom det finns oberoende mätserier med olika metoder och de liknar varandra så mycket som det gör, finns ingen anledning att tro att mätserierna skulle vara valda med något särskilt syfte.

  5) den "proxy-serie" som avses måste avse att "proxy" data inte stämmer efter 1960 och att man då använder uppmätta värden i modellerna. Anledningen till att proxy-data avviker kan vara ungefär vad som helst som kan ha hänt i samband med människors enorma miljöpåverkan efter denna tidpunkt. Exempelvis var världens befolkning 1960 3 miljarder jämfört med nu 6,7 miljarder.

  6) "peer-review" processen som omtalas avser med all säkerhet att man önskade att utelämna artikeln av Soon & Baliunas (vars publicering gjorde att flera redaktörer lämnade tidskriften och vars synpunkter kritiserats här:

  http://holocene.meteo.psu.edu/shared/articles/eos03.pdf )

  Publikationen av Soon & Bailunas artikeln pressades alltså igenom av den aktuella tidskriftens chefsredaktör trots omfattande kritik.

  Detta innebar att artikeln trycktes i en "vetenskaplig" tidskrift utan att normal vetenskaplig granskning utfördes. Efteråt så har man alltså refererat till denna artikel "som om" den kommit in i tidskriften på normalt vis.

  Jag förstår frustrationen bland normala klimatforskare över detta. Personer som inte känner till hela bakgrunden kan givetvis lätt missuppfatta vad som hänt. (exempelvis personer från Institute of Physics)

  7) Där tycks de anse att forskare inte ska få e-maila varandra och tala om forskning, vilket är en underlig synpunkt. Jag kan dock hålla med om att offentliga mail-listor INOM FORSKARSAMFUNDET är väldigt trevligt för att "alla" ska få vara med så mycket som möjligt. Är själv med på sådanna listor, och de finns säkerligen redan även inom klimatforskningen.

  8 och 9) Bra synpunkter som säkerligen alla tar till sig efter vad som skett.

  Hej Hopp Olaus Petri :-)

  - Eva

  SvaraRadera
 3. Jösses Eva du verkar inte ha särskilt hög tro om fysiker.

  Du "tror" däremot IOP:s yttrande gällde Soon & Balia. Kan det inte lika gärna vara den här?:

  http://www.thegwpf.org/climategate/590-climategate-the-jones-keenan-affair.html

  Hur som helst är det trevligt att debattklimatet börjar tina upp och att denna Mann-made bubbla kan pysa iväg till vetenskapskyrkogården, där den hör hemma.

  Därefter kanske CO2-hypotesen kan hanteras av forskarsamhället igen, istället för av forskare som inte kan skilja på ideologi, politik och vetenskap?

  SvaraRadera
 4. Kära Olaus Petri.

  Jag har gått igenom alla punkter från IOP. Jag har bemött dem alla utifrån det som går att utläsa. Då kastar du in en liten annan länk samt lite trams. Jag ska bemöta det också, snäll som jag är:

  Den tidskrift din nya länk handlar om "Energy and Environment" är en tidskrift som vad jag förstår är lätt ökänd, exempelvis står det följande i amerikanska wiki:

  The journal is not carried in the ISI and thus its papers rarely cited.

  Detta innebär att det är tveksamt om den ska betraktas som en vetenskaplig tidskrift.

  MVH

  - Eva

  SvaraRadera
 5. Ett citat på wiki från utgivaren av EoE :

  When asked about the publication of these papers Boehmer-Christiansen replied, "I'm following my political agenda -- a bit, anyway. But isn't that the right of the editor?"

  http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_&_Environment#cite_note-7

  (Skärpning Olaus Petri, du påstod du var forskare någon gång när jag frågade!)

  SvaraRadera
 6. OP, På denna länk finns en redogörelse för affären.

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2010/02/the-guardian-disappoints/

  Trevlig läsning!

  SvaraRadera
 7. Kära Eva, allt kan slå åt båda håll, med betoning på CO2-gänget inom HadCru.

  Oavsett är det som sägs i senaste länken relevant, såtillvida du inte kan peka på annat än "guilt by association"? Jag är öppen för allt, inom vissa gränser. ;-)

  Att du går igenom IOP:s punkter och inte finner deras kritik förödande, är stor komik. Men så är jag inte heller målat in mig i ett hörn som beskär mitt synfält.

  Varför inte bara erkänna att pendeln har börjat slå åt andra hållet (och nu talar jag inte om att nya vetenskapliga rön sett dagens ljus)? Vetenskapssamhället har till slut börjat spark bakut mot vad som länge har varit en styggelse inom dess landamärer, dvs politiskt och ideologiskt kidnappad forskning.

  Mitt framtida 'klimatscenario' är att när vi om sisådär 10 år vänder blickarna bakåt, kommer vi inte att hitta särskilt många forskare som var "eniga" gällande CO2-hypotesen. Alltså precis som när vi idag studerar istidslarmen från 70-talet, inte hittar särskilt många forskare som verkligen påstod något sådant.

  Mann, Hansen, Jones etc.. kommer alltså att framstå som undantag. Det är i alla fall min prediktion.

  Vad tror du Eva? ;_)

  SvaraRadera
 8. Hej OP

  Ja, du kan tycka att det är konstigt att jag gått igenom dessa punkter. I motsats till de flesta brukar jag gå igenom dokument och dra mina egna slutsatser. Just genom att jag fått bakgrunden och själv snokat runt när det gäller Climategate, så hänger jag nog med mer än de flesta när det gäller vad som avses i IOP texten. (Den är för övrigt inte ett dugg teknisk när det gäller klimatforskning, så du kan nog göra ett försök du med att läsa den).

  Vad du menar med "guild by association" i det fallet förstår jag inte. Det redogörs för vad det handlar om och hur de ser på saken, och det är en fullt rimlig redogörelse.

  Nej, du har så rätt i att det inte kommit några nya vetenskapliga rön av någon avgörande betydelse. Varför skulle jag då ända ståndpunkt?

  Ideologiskt och politiskt kidnappad, det är ju vad klimatförnekarna är. Kidnappade av ideologier som vill behålla status quo och som skiter högaktningsfullt i vad som händer med andra folk och till och med deras egna barn och barnbarn.

  Om du nu är så övertygad om att det inte sker någon global uppvärmning trots alla konvergerande evidens, så är du välkommen slå vad med mig om 10 000 spänn, ett erbjudande som jag erbjudit Maggie (och fått kompakt tystnad tillbaka ;-P ), att det kommande decenniet blir kallare än det förra. Jag satsar på att det blir varmare. (Villkor etc enligt det Emretsson erbjudit Peter Stilbs.) ((Jag drar härmed tillbaka erbjudandet till Maggie, eftersom det är först till kvarn som gäller - alltså Olaus Petri i detta fall))

  Jag har nämligen tänkt att gå i pension om ett drygt decennium och vill dryga ut reskassan.

  Glada hälsningar med tanke på min guldkantade ålderdom (om du ställer upp).

  - Eva

  SvaraRadera
 9. Hej Eva!

  Jag tycker inte att det är konstigt att du går igenom punkterna, utan de slutsatser du drar ur dem. Att IOP:s text skulle jäva CO2-hypotesen är det väl ingen som påstått, bara att det vetenskapliga klimatgarnityret vid HadCRU har synnerligen dålig munhygien. Karius och Bakuts regerar och Max Plack:s institut (läs IOP) har sagt sin mening om tandrötan. ;-)

  Sedan vet jag inte varför du tror att det finns klimatförnekare? Jag är det då inte, inte heller IOP vad jag vet. Alla vet väl att klimatet finns och att det ändras?

  Nåväl Eva, att döma av ditt vadslagningsförslag, tycks du med "förnekare" avse dem som inte tror att det blivit varmare. Men det är det väl inte eller någon som inte tror? Återigen kan nog jag såväl som IOP skriva under på det påståendet, säkert också Maggie. Hmm...vad är det du vill slå vad om egentligen? ;-)

  Du verkar alltså deducera fram rejäla fantasifoster baserat på något som bara finns inom dig. Kan det vara dina förutfattade meningar alternativt din dogmatiska personlighetstyp (av det slaget som Adorno beskriver) som får dig att se "dolda" agendor och onda avsikter hos "andra"? ;-)

  Detta sagt kanske vi kan enas kring att det vetenskapliga spörsmålet gäller huruvida uppvärmningen som skett är antropogen eller inte och ifall uppvärmningen drivs av ökat antropogent CO2?

  Att vetenskapssamhället är splittrat i denna fråga råder det inga tvivel om, likaså att detta inte framkommer i dånet från klimathotsidustrins domedagsfabriker och smutsiga utsläpp om "andras" agendor och omänsklighet. Eller för att citera dig Eva: klimatförnekarna är de "som vill behålla status quo och som skiter högaktningsfullt i vad som händer med andra folk och till och med deras egna barn och barnbarn."

  Jag vet ingen av dina så kallade "klimatförnekare" som skiter i miljön, inte jag, inte IOP och inte heller Stockholmsinitiativet. Att du använder ett sådant språkbruk illustrerar dock precis den poäng jag velat göra, dvs att klimatforskningen är kidappad av aktivism, politik och ideologi.

  Det enda sättet för dig att belägga "klimatförnekarnas" ondska är att hitta på den.

  Lyssna istället till denna trevliga herre. Han är inte ond, jag lovar, och ger dig väl använda minuter:

  http://www.youtube.com/watch?v=hgaeyMa3jyU

  Allt gott!

  SvaraRadera
 10. OK, jag går från klarhet till klarhet när det gäller din ståndpunkt. Du tror att det blir varmare. Fine, vi är överens!

  Nästa fråga är om det går att göra något åt detta problem, för att den globala uppvärmningen är ett bekymmer på många sätt.

  Främst handlar frågan just om det är människor som orsakar uppvärmningen med sina utsläpp av växthusgaser som CO2 (vi är överens så lång igen verkar det.

  Nej, jag vill inte påstå att vetenskapssamhället är splittrat. Det finns en stor enighet om att det just är människors utsläpp av CO2 och andra växthusgaser som är drivkrafterna bakom den globala uppvärmningen. Att det finns en minoritet som tror något annat är inget ovanligt, och (faktiskt) inte heller att det finns en högljudd lobbyrörelse, som du av någon anledning (obetalt?) hjälper.

  OK, eftersom du inte skiter i miljön vore det roligt att veta vad slags miljövård du engagerar dig i?

  "Ondskan" är att inte genomföra nödvändiga åtgärder snarast innan de blir svårare och dyrare att genomföra.

  Ytterligare en snubbe från någon höger think-tank.

  Och i motsats till dig så tycks han inte tro på att det sker en global uppvärmning. (HAN kanske skulle vilja slå vad så jag får min resa)

  Bättre kan du OP ;-)

  SvaraRadera
 11. Oj, min maieutik fick dig visst att föda fram ännu värre tankefoster Eva. Det var inte meningen. Sätesbjudningar är inte vackra men smärtsamma.

  Men men...Varför skulle skita i miljön från första början? Obegripligt. Skilj gärna på klimatvård och miljövård. Den gode Bob Carter tar upp ett exempel på "klimatvård" som är direkt miljöfarlig, dvs att åka bil på majs. Kunde inte hålla med mer.

  Annars är jag nog lika miljövänlig som de flesta klimatförnekare, dvs jag skräpar inte ner, återvinner om möjligt, predikar den rena miljöns lov till barnen, försöker minimera det skadliga inflytande från socialismen och klimatalarmismen. Sammantaget inte obetydliga insatser för renare miljö och bättre samhällsklimat. ;-)

  Jag är övertygad om att vi inte kan styra klimatet och är minst sagt skeptisk till hypotesen om att CO2 är klimatdrivande. Gällande det sistnämnda är jag också övertygad om att forskningen är betydligt mindre tvärsäker än vad du försöker ge sken av. Ett tydligt tecken på detta är att osäkerhetsfaktorerna betonas allt mer. Bubblan med varmluft av det slaget som du fyllt den med är på väg att sagga ihop. Det är också därför "vi" blir ondare och ondare kan jag tro, ja till och med så onda att vi blir "höger". Huga!

  Hur Bob Carter skulle ställa sig till ditt vad är förstås intressant. Fråga honom vet ja! Jag tror dock att han skulle hålla med mig om att det ibland blir varmare och ibland kallare och att forskningen kring vad som orsaker dessa fluktuationer är i sin linda.

  Vad gör du själv för miljön, förutom att hitta på att det finns massa onda människor överallt som du kan rädda planeten från? Som gammal fältbiolog är intresserad.

  SvaraRadera
 12. Vad gör jag för miljön. Tja, jag är väl som du, försöker i största allmänhet inte skräpa ner, handla onödigt mycket jox, försöker dessutom undvika bilkörning och flygresor, tänkte klimatkompensera fortsättningsvis, vilket jag inte gjort förut. I övrigt är jag med i naturskyddsföreningen, upplands ornitologiska förening och stödjer Greenpeace.

  Du säger att forskningen är "mindre tvärsäker". När det gäller forskning är det en sak som är säker, det är att den ALDRIG är tvärsäker. Däremot kan det vara så att forskningen stödjer en viss modell och att stöd för denna successivt fylls på. Så är det inom mitt fält exempelvis.

  OM man nu skulle hitta en massa stöd för "någon annan" modell så krävs det just "en massa stöd" alternativt en modell som förklarar det vi vet och lite till, innan det vi nu tror skulle kunna förkastas.

  Om du nu inte tror att CO2 är klimatdrivande men att det enligt dig själv sker en global uppvärmning, så skulle jag vilja veta vilken forskning som stöder någon annan faktor, och vad denna faktor i så fall är och varför den uppträder just nu?

  Angående att det "ibland blir varmare och ibland kallare" så låter det inte så imponerande som vetenskaplig insikt. Det har även jag iakttagit.

  Vad är det för socialism du retar upp dig på för övrigt? Är det denna ilska som får dig att med så vackert bildspråk skriva långa drapor?

  SvaraRadera
 13. Här omnämns din Bob Carter (i filmen du länkade)

  http://www.abc.net.au/unleashed/stories/s2828195.htm

  SvaraRadera
 14. Noterar att OP försvinner från diskussioner lite när det passar vederbörande.

  SvaraRadera
 15. Eva, att jag försvinner beror på att arbete kommer i vägen alternativt att jag prioriterar familjen. Det är inte ett bevis på att jag lommade bort med svansen mellan benen, lika lite som det är ett bevis på att jag är ond och skiter alla utom mig själv.

  Återigen, du behöver inte ge mig lektioner i hur riktig vetenskap går till. Problemet med klimathotsforskningen är, som jag redan understrukit, är att den vetenskapliga spekulationen inte längre är sker där den hör hemma, i labbet. Jag tar mig friheten att citera vad den finske miljöforskare prof Atte Korhola har att säga i ämnet (Jag har inte stått för översättningen):

  ”Jag ska genast kasta fram en tes som jag gärna underkastar offentlig kritik: När senare generationer bekantar sig med klimatvetenskapen, kommer de att klassificera 2000-talets början som en vetenskapshistoriskt dyster tid. De kommer att förundras och att använda vår tid som ett varnande exempel på hur man tillät sig att glömma centrala vetenskapliga värden och kriterier när själva forskningstemat – klimatförändringen – förvandlades till en politisk och social tummelplats”.

  Länk:

  http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=blogi&news_id=1370

  Angående socialismens så var det mest en replik på ditt fantiserande om "högerlobby" och andra grupperingar med styggisar som du måste rädda världen ifrån.

  Men visst leder socialismen ofta till problem, och ditt sätt att resonera och to(l)ka din omvärld på är ett bevis på det Eva. Socialismen delar in världen i onda och goda och pekar med hela handen var skiten står att finna, alltså precis så som du resonerar. Det finns massa skurkar som bara vill att andra skall få det sämre, givetvis utan tillstymmelse till bevis som kan backa dylika påståenden, endast skabrösa deduktioner

  Analogt fungerar socialismens doktriner (i praktiken) som en enda stor fördom vilken göds upp av en svartvit världsbild. Dess företrädare boostar sedan sina egon genom att vara den som bäst och mest kan hitta svulster på samhällskroppen, dvs onda högermänniskor. Inhiberande mekanismer tycks saknas helt.

  Och du verkar som sagt veta en väldans massa om vad "andra" har för onda agendor.

  SvaraRadera
 16. Kära OP, utmärkt att du arbetar lite och prioriterar familjen ibland.

  Uppenbarligen tycker du inte att du är en ondskefull person, och det du gör, gör du förmodligen i bästa välmening för dig själv, för du slipper ju självklart att ägna dig åt att rannsaka ditt liv och leverne utan kan "leva ut" precis som du vill. Jag vill hellre kalla det egoism (och ett inte så litet mått av dumhet) snarare än ondska.

  Det jag står för är en ansvarstagande frihet och för empati med andra människor (även utanför familjen), med andra folk och även med naturen. ATT bry sig om hur det blir i framtiden är ett viktigt värde. Och ja, om det är så att DITT sätt att leva, då du vägrar att ta ett eget ansvar, drabbar andra på ett orimligt sätt är det viktigt att förändra det.

  Effektiva sätt att förändra även den mest ingrodda egoists leverne (inkluderat dig själv OP) är genom lagstiftning och beskattning. Lagstiftning kan exempelvis ge incitament att bygga bilar med alternativa bränslen och beskattning kan både göra det dyrare att värma och köra med olja (och kol) och dessutom ge resurser till en renovering av det skamligt eftersatta järnvägsnätet exempelvis.

  Jag fascineras av dina fantasier om socialism. Om det är sådana fantasier du när så förstår jag att du är rädd, men framtiden behöver inte vara socialism.

  Om du istället ser det som att alternativet till din egen egoistisk slösande livsstil är att leva ansvarstagande och kreativt och att gemensamt med andra skapa en hållbar och trevlig framtid för alla, inklusive dig själv och dina barn och eventuella barnbarn, så är kanske inte alternativet så skrämmande.

  ;-)

  SvaraRadera
 17. Återigen Eva, vad är det som är "egoistiskt" med mig? Den enda egoism som framträder klart och tydligt här är ditt behov av självförverkligande, förnämligast genom att ta andras "medmänsklighet" och ge den till dig själv. Utsugning någon?

  Följaktligen var inte heller mina utsagor om hur socialism ofta fungera några fantasier utan "spot on".

  SvaraRadera
 18. Egoism är när man struntar i att bry sig om andra människor på jorden (ex folk som riskerar att få sitt land dränkt som Maldiverna eller Tuvalu) samt att man struntar i att bry sig om sina egna barns (och eventuella barnbarns) framtid.

  Det är egoism i dess prydno.

  SvaraRadera
 19. Om du tycker att det är socialism att du förhindras via lagstiftning och beskattning att sprida ut ohämmat med koldioxid, så kan jag upplysa dig om att du lever i socialism under nuvarande regering.

  :-P

  SvaraRadera
 20. Som sagt Eva, det är bara i dina fantasier som "andra" inte bryr sig om sina medmänniskor på jorden.

  Socialismens pekar ut vilka som är onda och vilka som är goda, precis som du gör Eva. Att ta "andras" medmänsklighet för att kunna ge den till sig själv är inte uppbyggligt Eva, hur gärna du än vill.

  SvaraRadera
 21. Olaus Petri, det vore kul att se om du har någon replik till min kommentar i den här gamla tråden som jag hittade hos Henrik Alexandersson. Nog blev det lite tokigt där?

  (Eva, ursäkta off topic-inhoppet!)

  Mvh, Simon

  SvaraRadera
 22. OP - du erkänner själv att det sker en global uppvärmning.

  Istället, för att agera som en rationell och ansvarskännande människa och försöka ta fasta på den forskning som visar att människors agerande när det gäller CO2 utsläpp kraftigt påverkar denna uppvärmning så föredrar du att som strutsen stoppa huvudet i sanden.

  Du tycks göra det för att du är rädd för socialism så till den milda grad att du tycks anse att även vår nuvarande regering, som tar ut en koldioxidskatt, är socialistisk.

  (Något om hur energimyndigheten ser på koldioxidskatt kan du läsa här)

  http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Hojda-energi--och-koldioxidskatter-framjar-energieffektivisering-i-de-areella-naringarna/

  Eftersom vår regering av alla utom möjligen högerextremister betraktas som borgerlig så får jag väl dra slutsatsen att du är högerextrem. Högerextrem så till den milda grad att du blir ledsen i ögat när man påpekar att ditt tänkande är extremt egoistiskt.

  MVH

  - Eva

  SvaraRadera
 23. Eva, att det sker en global uppvärmning är inte en bekräftelse på att AGW stämmer. Vet inte vad du får det ifrån.

  Sedan märker jag att du är viss i din fördomsfulla tro att "dom andra" är sämre människor än vad du själv är. Mot sådant kan jag inte värja mig, med mer än påpeka att du just är fördomsfull. Du har inget annat än dogmatiska politiska fraser som belägg för ditt fingerpekande. Trist och trångsynt, men förstås skönt att ordan sin vardag kring. Att ha tydliga fiender gör livet enklare även om dessa inte finns i verkligheten.

  Simon, beklagar att jag missade din replik hos HAX. Jag kan dock inte se vad Lacis svar (inklippt nedan) jävar mitt beröm för honom? Jag har inte några som helst problem med att det forskas om CO2-hypotesen. Snarare är det bra, åtminstone ur vetenskaplig synvinkel. Inte heller har jag problem med att denna forskning presenteras på ett vetenskapligt sätt, befriat från politiskt och ideologiskt svavel. Och det är väl det som Lacis också anser? I sammanfattningen finns för mycket greanpeas och för lite science för att bli trovärdig?

  Jag tolkar därför Lacis kritik mot IPCC som välfunnen, oavsett om han nu är övertygad AGW:are eller inte. Jag anser, som sagt, att CO2-hypotesen bör avhandlas av vetenskapssamhället, med vetenskapliga utsagor, och inte ombud med diverse agendor.

  Detta betyder dock inte att jag skulle gilla hur Lacis ideala version av hur sammanfattningen eventuellt skulle se ut. Kanske skulle även han gå över gränsen för vad som är vetenskapligt redligt och därmed göra sig förtjänt av kritik?

  Men därom kan vi bara spekulera Simon. Hans kritik var dock på pricken, oavsett om man är AGW:are eller inte.

  Det uppstår stora doser av språkförbistring när vetenskapliga frågor med högt uppdriven politisk/ideologisk polaritet diskuteras. Att uppfattas som saklig blir hart när omöjligt, varför de nyanser som finns på båda sidor omedelbart hamnar i ställningskrig.

  Vet inte om mitt försök till svar kastade nytt ljus över något Simon?


  "There is a great deal of irony in this basically nonsensical stuff, some of which I find rather amusing. The global warming denier blogs, where this issue first came up, seem to think that I was being critical of the I.P.C.C. report in the same way as seen from their perspective, and, as a result, I have received e-mails from the denier crowd hailing my remarks and commending me for “speaking up” on this important topic.

  Little do they realize that the basic thrust of my criticism of the I.P.C.C. draft was really to register a clear complaint that I.P.C.C. was being too wishy-washy and was not presenting its case for anthropogenic impact being the principal driver of global warming as clearly and forcefully as they could, and should."

  SvaraRadera
 24. OK OP

  Anser du att OM man känner till ett problem som riskerar att allvarligt och på ett mycket negativt sätt påverka framtiden för andra människor, inkluderat de egna barnen och barnbarnen, att man ska göra det som står i ens makt för att minimera detta problem?

  Ur mitt perspektiv är det enda moraliskt rimliga svaret JA

  Håller du med om ovanstående?

  När det gäller den globala uppvärmningen så har du själv gått med på ATT den sker.

  Nästa fråga är då VARFÖR den sker och om vi kan göra något åt detta.

  När det gäller VARFÖR är det enda svar som underbyggs av forskning: Mänsklighetens utsläpp av CO2 och andra växthusgaser.

  Håller du med om ovanstående? OM du INTE håller med om ovanstående så måste du förklara VILKEN alternativ faktor som ger samma utfall i modelleringarna som just CO2 och andra växthusgaser.

  Alltså. Om du gör en modellering och tar bort faktorn CO2 och andra växthusgaser och lägger IN den alternativa faktor som du tänker dig, så ska DIN modell bättre överensstämma (förklara) de uppmätta temperaturtrenderna ÄN de befintliga modellerna.

  Vad har du för faktor att komma med?

  SvaraRadera
 25. Som sagt Eva, forskningen är inte enig. Snarare verkar de senaste budskapen vara "att det är betydligt bättre än vi tidigare trott".

  Det råder ingen enighet kring om den antropogena koldioxiden kan förklara varför det blivit varmare. Varmare och kallare kan det bli ändå, av helt naturliga orsaker. Att ex. haven stiger allt snabbare är också omdiskuterat och på inga vis tillfredställande belagt.

  Samma sak gäller isavsmältningen i Arktis (nu är jag snäll och utelämnar Antarktis). Mycket tyder på att förändrade havsströmmar har större betydelse än "vi tidigare trott".

  Av samma skäl är klimatmodellerna inte är bättre än det som man matar dem med. Jag tror dessutom att de är väldigt få klimatforskare (i vid mening) som på allvar skulle hävda att modellerna har med alla relevanta indata.

  Jag känner mig trygg i att när de politiska, aktivistiska och ideolgiska krafterna dränerats ur CO2-hypotesen, kommer den att framstå som lika robust som "istidslarmen" på 1970-talet, dvs att när vi blickar bakåt var det få vetenskapare som ovillkorligen skrev under på CO2-hypotesen. Jag klipper in professor Korhola igen:


  "När senare generationer bekantar sig med klimatvetenskapen, kommer de att klassificera 2000-talets början som en vetenskapshistoriskt dyster tid. De kommer att förundras och att använda vår tid som ett varnande exempel på hur man tillät sig att glömma centrala vetenskapliga värden och kriterier när själva forskningstemat – klimatförändringen – förvandlades till en politisk och social tummelplats”.

  SvaraRadera
 26. Nu pratar du bara runt OP, ta bort CO2 och andra växthusgaser ur klimatmodellerna VILKEN annan faktor ger bättre förklaring till den globala uppvärmningen?

  (aka "vilken är den andra naturliga orsaken" - med din terminologi)

  Kläm fram nu med VILKEN annan faktor som ger en bättre förklaring?

  (För att förtydliga: denna faktor ska alltså samtidigt påverka isavsmältning, trädringar, stalaktiter, permafrost, vår och höstflyttning för fåglar, lektid för fiskar, och ändrade växtzoner mm)

  SvaraRadera
 27. Jag pratar inte runt, men du pratar strunt Eva. Eftersom vi inte vet hur klimatsystemet fungerar är din din fråga omöjlig att svara på.

  Vad vi däremot vet är att klimatet alltid har ändrat sig. Jag tror inte att du kan förklara hur dessa förändringar kommit till, åtminstone inte med stöd av en enda faktor.

  SvaraRadera
 28. Att Du pratar runt det är ett faktum.

  Att DU inte har en aning om vad klimatforskningen kommit fram till är också uppenbart. Din brist på kunskap i ämnet är bara ett underkännande av just dina kunskaper. Men det hindrar inte dig från att snacka uppenbarligen.

  Mycket prat och lite verkstad.

  SvaraRadera