fredag 12 februari 2010

Sammanfattad Garvarn :-)

För alla som inte ids läsa Garvarns 3000 ord långa text har jag nu med hjälp av Word nu automat-sammanfattat den på cirka 100 ord och 250 ord (ungefär det man brukar ha på sig när man skriver "abstract" i en vetenskaplig artikel).

95 ord:

I princip anses en VoF-representant bättre kunna föra fram ett sansat faktabudskap än Sturmark. Attityder fyller flera fiffiga funktioner. Attityder hjälper oss att snabbt framkalla en uppfattning. Med attitydpåverkan via den centrala vägen förstås granskning av budskaps egentliga innehåll. Attitydpåverkan via den centrala vägen kräver relativt stor kognitiv ansträngning. Det är inte så svårt att konstatera att VoF-strategin har slagit in på den centrala vägen. Den har onekligen fördelar: den tenderar att skapa starkare attityder än den perifera vägen och starkare attityder består längre över tid, är mer motståndskraftiga mot påverkan och prediktiva avseende beteende.

259 ord:

I princip anses en VoF-representant bättre kunna föra fram ett sansat faktabudskap än Sturmark.  Det finns helt enkelt inte förutsättningar för metodiska genomgångar och förtydligande förklaringar utanför den akademiska världen, där VoF vill förmedla sitt budskap. Attityder fyller flera fiffiga funktioner. Attityder hjälper oss att snabbt framkalla en uppfattning. Hos så kallade staketsittare syftar föreningen till att skapa attityder - om vi för ett ögonblick antar att det faktiskt finns människor som inte format någon uppfattning i de frågor föreningen intresserar sig för.
Med attitydpåverkan via den centrala vägen förstås granskning av budskaps egentliga innehåll. Attitydpåverkan via den centrala vägen kräver relativt stor kognitiv ansträngning. Attitydpåverkan via den perifera vägen kräver relativt lite kognitiv ansträngning.Det är inte så svårt att konstatera att VoF-strategin har slagit in på den centrala vägen. Den har onekligen fördelar: den tenderar att skapa starkare attityder än den perifera vägen och starkare attityder består längre över tid, är mer motståndskraftiga mot påverkan och prediktiva avseende beteende. Det finns till och med ett sådant intresse hos några av våra mest hängivna meningsmotståndare (varför de trots alla argument via den centrala vägen inte ändrar uppfattning återkommer jag till). Men detta intresse finns inte bland TV-tittare och en presumtiv allmänhet - och framför allt inte hos staketsittare! En annan viktig nackdel är att den centrala vägen fordrar tid och utrymme - i en öppen diskussion i media och samhället i stort är det orimligt att anta att VoF:s budskap via den centrala vägen får denna tid och detta utrymme.Budskapet måste anpassas därefter. TV-producenterna bedömer att Sturmark har det.

Klokare?

Ja, jag tror han säger ungefär det här:

Om man anstränger sig och lär ut saker till folk på allvar så sitter kunskaperna och de blir robusta mot propaganda. Om man använder lättare metoder och satsar på att vinna debatter med enkla argument, så sitter kunskaperna inte lika bra hos publiken och de blir inte så robusta mot propaganda.

Och det skulle jag kunna skriva under på :-)

Jag kanske skulle bli Garvarns spökskrivare, jag fixade att få fram budskapet med .... 51 ord. Men läsbarhetsindexet blev lika med Garvarns ---> 51.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar