tisdag 2 februari 2010

Reinfeldt och Östros och sysselsättningsstatistiken

Lurigt det där med statistik (har jag ju sagt förut). Det är just nu rätt mycket siffror ute och valsar när det gäller sysselsättning mm, så jag har försökt titta igenom SCBs tabeller.

I första tabellen jämför jag kvartal 2 2006 och kvartal 2 2009, dels för åldrarna 15-74 år och dels för åldrarna 16-64. Siffrorna i 1000 tal.

-----------------------------15-74---------------------------16-64
------------------ kv2 2006 --- kv2 2009 ----- kv2 2006 --- kv2 2009
sysselsatta -----4425.9--------4524.7----------4330.6-------4407.7
arblös------------386.5---------454.4------------378.6--------444.8
ej i arbkr -------1912.4--------1965.8----------1111.6---------1103.6
total ------------6724.8-------6944.9----------5820.7--------5956.1

Försök till tolkning: 

Om man ser på åldrarna 15-74 så ökade antalet sysselsatta med 100 000, arbetskraften totalt ökade 220 000, antalet arbetslösa ökade med nästan 70 000 och antalet personer som ej var i arbetskraften ökade med 53 000.

Om man ser på åldrarna 16-64 år så ökade antalet sysselsatta med 77 000, arbetskraften totalt ökade med 135 000, de arbetslösa ökade med 66 000 medan de personer som inte var i arbetskraften minskade med 8000.

Man kan undra om dessa 8000 som hamnade i arbetskraften kanske är förtidspensionerade som kommer ut i arbete, de skulle möjligen kunna tolkas som att utanförskapet minskar. Bland de nya personerna på arbetsmarknaden så kan man ju inte riktigt säga att utanförskapet minskar med tanke på att 135 000 kom ut på arbetsmarknaden och antalet sysselsatta bara ökade med 77 000.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar