söndag 7 februari 2010

Höger think-tanks sponsrar klimatförnekare

I dagens Independent så beskrivs hur höger think-tanks med kopplingar till oljebolag (speciellt ExxonMobil) sponsrar klimatförnekare.

Atlas Economic Research Foundation har länkar till följande svenska tankesmedjor o dyl.
På Sourcewatch kan man läsa mer om Atlas.

International Policy Network i UK nämns också.

I en av deras publikationer står det ...

Which policy to adress climate change
Authors: 
 
Publication date: 
 
Thursday, December 11, 2008

A new report by Julian Morris presents a stark warning to those ministers contemplating a global cap on greenhouse gas emissions – such measures would do little to protect humanity against the threat of climate change but would drastically increase the threat of global economic catastrophe.

Svenska siter med anknytning till "Atlas foundation"Captus (verkar inte syssla med klimat)

Center för rättvisa (trots att de nämns på Atlas-sidan sägs inget i deras balansräkning för 2007 om att de skulle få bidrag från dem.)

Eudoxa AB (dom verkar lite passiva men har "klimat" som ett tema och Richard Lindzen (surprise) inspelad)

Ratio Institute Näringslivets forskningsinstitut, håller sig till ekonomi vad det verkar.

Stockholm network (i London?)

TIMBRO Delar ut "Leo"- priset till Linzen och har kört ett seminarium "Facts or Faith" med egentligen endast Lindzen som någon form av vetenskaplig presentatör (i varje fall hittar jag inte någon annan på Timbros hemsida).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar