fredag 5 februari 2010

Carola, Haiti och Röda Rummet

Carola har varit på Haiti och ser någon form av samband mellan jordbävningen och yttersta dagen. Sen har hon träffat sitt fadderbarn och gett denna 15-åriga kille en flaska parfym.

Carola har även ha skänkt sin skiva till hemlösa.

Carola ger en känsla av att hon måste vara en av de personer som Strindberg beskriver i Röda Rummet. Till och med påfundet att ge parfym till de olyckligt lottade föregrep Strindberg.

Till er förnöjelse, två stycken direkt saxade ur Röda Rummet från projekt Runeberg (jag kunde inte låta blir att markera några ställen i texten):

Fru Falk hade samma eftermiddag som mannen gått på Tritons sammanträde, fått hem en ny blå sammetsklänning, med vilken hon nu i förskott skulle förarga revisorskan Homan som bodde mitt över gatan. Och ingenting var lättare och enklare, ty hon behövde bara visa sig i fönstret - och därtill hade hon tusen anledningar -, allt under det hon översåg de arrangemanger inne i rummen, varmed hon skulle »krossa» sina gäster, som hon väntade till sammankomst kl. 7. Direktionen för Barnkrubban Betlehem skulle nämligen sammanträda och granska första månadsberättelsen, och som Direktionen bestod av: Revisorskan Homan, vars man, enligt fru Falks mening var högfärdig, därför att han var ämbetsman, Hennes Nåd Rehnhjelm, som var högfärdig, därför att hon var adel, och Pastor Skåre, som var huspredikant i alla förnäma hus och därför borde krossas, så skulle hela Direktionen krossas, på det mest storartade och älskvärda sätt som var möjligt
Så småningom börjar man läsa upp räkenskaperna:

»Influtne gåvor: Hennes Majestät Drottningen: 40 rdr. Grevinnan v. Fabelkrantz: 5 rdr och ett par ullstrumpor. Grosshandlar Schalin: 2 rdr, en bunt kuvert, sex blyertspennor, och en flaska bläck. Fröken Amanda Libert: en flaska Eau-de-Cologne. Fröken Anna Feif: ett par manschetter. Lilla Calle: 25 öre ur sin sparbössa. Jungfru Johanna Pettersson: ett halvt dussin handdukar. Fröken Emilie Björn: ett nytt Testamente. Viktualiehandlaren Persson: en påse havergryn, en fjärding potatis och en flaska syltlök. Handlanden Scheike: 2 par yllekal-»

- Mitt Herrskap, avbröt hennes nåd! Får jag lov att fråga: är det meningen att detta skall tryckas?

- Ja, naturligtvis! svarade pastorn.

- Då skall jag be att få utträda ur Direktionen.

- Tror sålunda hennes nåd att sällskapet skulle kunna äga bestånd genom frivilliga gåvor om givarnes namn icke trycktes? Bort det!

- Och välgörenheten skall sålunda giva glans och hävd åt den lumpnaste fåfänga!

- Bort det! Icke så! Fåfängan är ett ont, väl, så; vi vända det onda i godo, vi förvandla det i välgörenhet, är det icke gott!

- Jo, men vi få icke kalla en lumpen sak med ett vackert namn; det är skrymteri!

- Hennes nåd är sträng! Skriften säger att man skall vara förlåtande, förlåt dem deras fåfänga!

- Ja, herr pastor, jag förlåter dem, men icke mig själv! Att sysslolösa fruntimmer roa sig med välgörenhet, det är förlåtligt, det är bra, men att de kalla detta en vacker handling som blott är ett nöje, ett nöje större än andra genom den retelse som offentligheten, den största offentlighet som finnes, nämligen publikation i tryck, kan skänka den, det är skamligt.

- Jaså, tog fru Falk i med hela styrkan av sin förfärliga logik; menar hennes nåd det är skamligt att göra gott?

- Nej, min lilla vän, men att låta trycka, det man skänkt ett par ullstrumpor, det anser jag vara nesligt.

- Nå, men att skänka ett par ullstrumpor, är väl att göra gott, alltså är det nesligt att göra gott...

- Nej, att låta trycka det, mitt barn; ni skall höra vad jag säger, tillrättavisade hennes nåd den envisa värdinnan, som icke gav sig ändå utan fortfor:

- Jaså det är nesligt att trycka! Nå men bibeln är ju tryckt, då är det nesligt också att trycka bibeln...

1 kommentar:

  1. Hej, Jag satt jour och guidade Aftonbladets journalist när han var på Haiti. Det fanns en överenskommelse om att det skulle vara fokus Haiti. Jag mejlade Carolas svar till honom om varför hon var på Haiti. Trots det pressade han henne på helt andra frågor och gjorde rubriker av det.
    mvh Roger

    SvaraRadera