lördag 6 februari 2010

Baby signs - forskarkonversationer i ämnet

Jag har fortfarande inte sett röken av voffarnas artikel om "baby signs", så jag kan inte riktigt diskutera den. Men, jag kan i varje fall börja redogöra för hur barnspråksforskarna internt diskuterar frågan, och vilka typer av studier som de stödjer sig på i diskussionen. Det jag nu skriver härrör sig alltså från en intern forskardiskussion på en diskussionslista som jag är med.

Den första gången "Baby signs" dyker upp som en fråga är 1999.

Det är en person som undrar om det skulle vara bra att testa "baby signs" med sin 6-månaders baby.

Svaret från en av de mest ansedda barnspråksforskarna i världen var ungefär att det är en aktivitet som gör att man kan ha det roligt tillsammans, förälder och barn, och om man gör det just för att det är roligt är det en vettig sak.

I ytterligare en post sägs:
Acredolo and Goodwyn have excellent evidence that many children at about 11-16 months or so can acquire more symbolic gestures than words; that there is a small, statistically significant positive impact of enhanced symbolic gesturing on the acquisition of spoken words; and also important, that there are substantial individual differences (some children prolific in both modalities, some in neither, some better at words, some better at gestures)

Sedan säger samma forskare att detta är något man kan göra om man tycker det är roligt och att detta är inte ett sätt att göra en "super-baby". Att barnet förbättrar sin ordkunskap är riktigt, men det är en liten förbättring och kanske också temporär. Om man får bättre kommunikation är detta det viktigaste och om det talade språket påverkas positivt är det en bonus.

I en senare konversation från 2000 så sägs ytterligare lite intressanta saker. 

Att ... baby-signs minskar i användning och försvinner eventuellt helt från 19-26 månaders ålder. 

Att ... familjer som hade använt sig av baby-signs i ett projekt använde i genomsnitt 5 tecken om man inte tränade speciellt idogt.

Att ... man lär sig lättare sitt första tecken än sitt första ord, men att denna skillnad försvinner om man tar bort imitationer. 

Att ... det är lättare att göra ungefärligt korrekta teckenformer än ordformer.

Olika barn har olika intresse i ämnet - vissa barn talar tidigt och är inte intresserade av tecken, vissa är intresserade av både tecken och talade ord och vissa är sena i bägge. De barn som är speciellt skickliga på tecken snarare en tal är fascinerande, men inte den enda varianten.

Om barn lär sig ord och tecken för samma företeelse så släpper de rätt snart tecknet. För svåra ord kan tecken finnas kvar en längre tid. 

Det finns ingen anledning att se baby signs som ett "måste göra" på föräldrars listor.

Acredolo svarar också på listan och berättar om ett experiment där hon fann en fördel för "baby sign" babies, både när det gällde förståelse och talat språk. Hon fann också en senare fördel för dessa bebisar när det gällde WISC-III på subskalorna Verbal och Performance. Detta var bakgrunden till att de gav ut boken: Baby Signs--How to Talk With Your Baby Before Your Baby Can Talk

2007 så tar en ledande barnspråksforskare upp frågan om "baby signs" ökar intelligensen med 12 IQ poäng? Han menar att de grupper som analysen byggde på skiljde sig åt redan från början på Baileys IQ test för spädbarn. Han efterfrågar fler studier i detta ämne.

Ett av svaren på denna post påpekar att föräldrar som använder "baby signs" inte bara använder tecken utan också talar mycket med sina barn.

2008 är det en forskare som funderar om spädbarn kan plocka upp vilka tecken som helst, ikoniska lika väl som icke-ikoniska? 

Sen så kommenterar han att det är inte hälsosamt med "tävlande" mellan föräldrar och att stödja den kulturen.

2008 kom också en länk till denna review

Mycket av det som handlar om "baby signs" sägs i artiklar och jag får återkomma till dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar